SERAPIONSPRISEN

– prismodtager 2011: Lone Møller

Prismodtager: Lone Møller, Socialrådgiver. Prisen uddeles søndag den 20. marts 2001, i logen Sct. Jørgens lokaler, Gyldenbjergsvej 3, 5700 Svendborg, kl. 14.00 til 18.00

Om prismodtageren:

Lone Møller er fra Nordjylland og blev uddannet socialrådgiver i 1973. Hun er 62 år, gift og har 2 (voksne) børn.

Vi andre ville kalde Lone Møller for en ildsjæl, men som hun siger ”- For mig er det nært beslægtet med ”nyttige idioter”, som er sådan nogle, man klapper lidt på hovedet og siger ”ih, hvor er det flot, det du gør”, og bagefter vender man sig om og tænker, ”hun er også lidt skør” er hun ikke?” ”

Lone siger videre ”Jeg har ikke noget imod at være betragtet som skør, men der er en tendens til, at man klapper folk i frivillige organisationer på hovedet og siger ”de er så søde, og de behøver ikke nogen løn, selvom de gør et kontinuerligt arbejde til alles bedste”.

En af Lones venner har i stedet opfundet udtrykket ”en giderik”. Det, siger Lone, ”er sådan en, der gider gøre noget for andre”. Hun er også meget bevidst om, at der er mange motiver for at hjælpe.

I en skuffe på sit kontor gemmer hun en tegning af en kvinde, der river sig i håret, mens hun råber ”Giv mig nogen at være nogen for!”

”Det er et af mine yndlingshadebilleder, og jeg viser det altid, når jeg underviser frivillige. Sådan en type er ikke særlig hjælpsom. Hun er skræmmende, men vi kan alle genkende lidt af os selv i hende.”

indstillingen af Lone Møller til årets Serapionspris, skriver Logen Sct. Jørgens Humanitære og Filantropiske udvalg:

“Det er med stor ydmyghed, at logen Sct. Jørgen fremsender nærværende indstilling af Lone Møller som kandidat til Serapionsprisen 2011.  Vi har i logen Sct. Jørgen kendt Lone Møller gennem flere år for hendes store humanitære arbejde og har støttet hendes projekt ”Kontakt mellem mennesker” ad flere gange. Sidst i forbindelse med storlogemødet i 2008, hvor ”Kontakt mellem mennesker” modtog kr. 8.000,-

Når vi siger, at det er med stor ydmyghed, vi indstiller hende til kandidat, skal det ses i lyset af, at vi selv føler, hun er endog meget værdig til at modtage prisen, samtidig med, at vi kan være nervøse for ikke selv at kunne beskrive indstillingen tilstrækkeligt. Vi mener således, at en eventuel godkendelse af nærværende indstilling ikke alene vil gøre Svendborg stor gavn, men også Serapions-Ordenen i det hele taget.

Den og de organisationer, Lone Møller har skabt, er alle med rødder i det sociale arbejde. Lone Møller er uddannet socialrådgiver fra Nordjylland og flyttede til Svendborg i 1989. Resultatet af hendes arbejde ender med at overskygge hende som person. Ikke at hun ikke er en stor person i sig selv, men hendes arbejde er simpelthen så epokegørende, at fokus retter sig mod resultaterne, og dermed kommer man let til at ”glemme” hende som person. Medens hendes arbejde igennem tiderne har modtaget stor opmærksomhed, har hun endnu ikke selv modtaget en personlig pris. Dog blev hun i 2008 landskendt, da TV2 udsendelsen ”Den hemmelige Millionær” endte med at donere 250.000 til hendes nye projekt ”Home-Start”.

Hjælpen var på vej
Billedet nedenunder stammer fra en Artikel af Margit Knoblauch, publiceret i Hjemmet nr. 17, 2008:

loenemoeller_hjemmet0708

23-årige Camilla er mor til tre krævende krudtugler. Men da hun følte sig mest alene om ansvaret, sendte hun et nødråb ud på internettet. Det hørte Lone og Ann-Maria heldigvis.
Lone Møller er en person med ”Ghandiske” dimensioner. Hermed mener vi, at hun gennem tiderne har modstået al modstand, fortsat, hvor andre ville have undladt det, for til sidst (efter godt 20 år) endelig at kunne modtage alles respekt for de opnåede resultater. Selv i ministerierne har man lagt mærke til hende, hvilket dels ses gennem det faktum, at hendes projekt ”Kontakt mellem mennesker” kom på finansloven i 2006, dels ved, at man i dag hører politikerne udtale, at der skal større fokus på frivilligt arbejde – hvilket lige netop er kernen i det arbejde, Lone Møller står med.

Lone Møller vil ikke kaldes en ildsjæl, men hellere en ”giderik” – hvilket betyder: ”En der gider gøre noget for andre”.

Hvad bliver det næste?

”I min pensionisttilværelse vil jeg….” Når den tid kommer, vil hun være politisk aktiv uden hensyn til, at det kan skade en organisations interesser. Der går dog flere år, inden hun skal på pension. Først skal Home-Start udbredes til resten af landet, nøjagtigt som ”Kontakt mellem mennesker” blev det. Derudover har hun også et par andre projekter, som skal skabe glæde blandt mennesker. Sammen med en lokal kok planlægger Lone Møller at ”få frikadelleluft i køkkenet hos byens gamle”, når kokken skal ud at lave mad til byens ældre, og hun pusler også med en anden plan.

– ”Jeg har lavet en model for en moderne landsby, hvor man indbygger fælles kørsel, børnepasning, fællesspisning og tryghedsordninger. Alt det, jeg har lavet i hele mit liv, kan rundes af i den model, og jeg tror, den kan realiseres om et par år.

Prisen indstillet af: Logen Sct. Jørgen, Svendborg

Copyright © 2017 · Serapion