Få en oversigt over kontaktadresser i de enkelte loger ved først at  vælge en region, dernæst en loge.

Serapions-Ordenens Sekretariat
Haveselskabetsvej 3 B
1823 Frederiksberg C
Tlf.: +45 3324 8837
E-mail: sekretariatet@serapion.dk

Åbningstider
Mandag, onsdag og fredag kl. 10.00 til 14.00

Copyright © 2018 · Serapion