Jo mere aktiv man er i sin loge, jo større og stærkere bliver ens netværk.

Nogle brødre former deres egne faglige netværk,  medens alle brødre, uden undtagelse,  har mulighed for at deltage i et socialt netværk, der også forbliver aktivt længe efter, at de faglige netværk er ophørt med at virke.

Med nye digitale værktøjer kan der skabes netværk på tværs af logerne,  og er man aktiv, finder man hurtigt nogen at dele sine interesser med.

I dag tæller Serapions-Ordenen mere end 1.000 medlemmer, så det er kun op til én selv at vælge, hvor og med hvem, man vil netværke.   

Copyright © 2018 · Serapion