Serapions-Ordenen er en såkaldt “hemmelig loge”, men det er ikke hemmeligt at være med i Serapions-Ordenen.

I broderskabet får vi viden om hinanden gennem den snak et fortroligt forhold mellem venner giver. Det mest hemmelige er således de ting, den ene logebror fortæller om sig selv til en anden logebror. Det kan være hemmeligheder omkring ens kæresteforhold, økonomi eller hvad, der nu måtte komme frem i en snak mellem venner, hvor man ønsker et råd eller blot en skulder at græde ud ved.

Så er der ritualerne og symbolerne, som kan være op til tusinder af år gamle. Hemmelighederne omkring disse er mere beregnet til at give logelivet spænding, end at skulle fungere som grundsten for ens valg af en aktiv fritid som logebror. De hemmelige ritualer og symboler er med til at give én nogle “aha” oplevelser – på samme måde som når man pakker en gave op.

Det er naturligvis også hemmeligt, hvilke enkeltpersoner eller enkeltsager, som logerne vælger at yde hjælp. Vi er af den opfattelse, at en hjælp der offentliggøres, meget nemt kan virke mere sårende for den person der hjælpes – end selve hjælpen var værd. Så det er altså hemmeligt hvilke enkeltpersoner Ordenen hjælper. Omvendt bliver erkendtligheder eller håndsrækninger til organisationer og personer der har ydet en humanitær indsats, ofte offentliggjort.

Copyright © 2018 · Serapion