Enhver hæderlig mand, der er over 25 år, og har et positivt livssyn, kan optages.

Vi stiller hverken religiøse eller politiske krav.

Der er selvstændige såvel som offentligt og privat ansatte, samt aktive efterlønsmodtagere og pensionister. Vi repræsenterer mange erhverv og brancher.

Copyright © 2018 · Serapion