Begyndelsen i 1887.

Mandag den 28. november i 1887 var denne annonce i Berlingske Tidende:

“Unge, hæderlige Mænd
I alle Livsstillinger, som for nylig have giftet eller etableret sig som lunde ønske at slutte sig sammen med ligestillede med det fælles formaal gjensidig økonomisk at støtte hinanden, bedes opgive Navn, Stilling og Bopæl i Billet, mkr. 428, som indlægget paa dette Blads Kontor.”

Efter flere møder i februar, og endnu en annonce, havde man ca. 50 henvendelser, og indkaldte derfor til orienterende møde den 2. marts 1888 i restauratør Simons lokaler, Kongens Nytorv 21, København. Annoncens ophavsmand, Peter Christian August Rasmussen, gav en kort fremstilling af den påtænkte forenings planer og foreslog navnet Serapions-Ordenen.

Der meldte sig 25 medlemmer.

Efterfølgende indkaldtes til et lovgivende møde den 20. marts 1888, og datoen for dette møde angiver samtidig stiftelsesdatoen for Serapions-Ordenen. Serapions-Ordenen var hermed lovformeligt stiftet og kunne begynde sit arbejde. I begyndelsen som omsorgs- og sygesikring for medlemmerne, senere som den filantropiske organisation vi kender i dag.

 

Om Ordenens stifter

Peter Christian August Rasmussen blev født i København den 8. juni 1831 – antagelig i Ny Kongensgade.

Om Peter Rasmussens skolegang og første uddannelse ved vi kun, at han blev student 19 år gammel. Endvidere at han læste jura – muligvis en tid ved Københavns Universitet – men ellers i Slesvig, hvor han fik sin embedseksamen. I 1864 rejste Peter Rasmussen til København, hvor han grundlage en realskole på Gl. Kongevej i København. Her underviste han i dansk, historie og engelsk. Sine sidste år tilbragte han i Odense, hvor han døde den 24. Maj 1912.

Peter Rasmussen ligger begravet på Dalum kirkegård, hvor Serapions-Ordenen har rejst en mindesten over ham.

Copyright © 2018 · Serapion