Gennem en positiv livsholdning og et personlig engagement – deltager vi i et fællesskab – hvor etiske livsværdier og kammeratskab er i centrum.

Opbakning fra hjemmefronten, kone/kæreste, er nødvendigt. Den økonomiske udgift svarer til hvad andre fritidsinteresser koster. Se også “Hvad koster det?”

Der er ikke mødepligt – men jo oftere man møder, desto mere får man ud af logelivet.

Copyright © 2018 · Serapion