Logemesteren byder velkommen.

Navnet Wibergis (det hellige offersted på bjerget) hentyder selvfølgelig til Viborg – Det oldgamle Viborg – der op igennem historien har spillet en vældig rolle i Danmarks historie – en overgang endda som regeringsby og hovedstad. Ordenens 26. loge blev indstiftet lørdag den 25. oktober 1980. Der var 15 brødre i den nye loge med det ambitiøse navn, og indstiftelsen skete på Restaurant Palæ med deltagelse af ikke mindre end 125 brødre fra hele landet.

Tanken om loge i Viborg kom østfra – fra logen Navitas i Randers. Her var et par mænd fra Viborg blevet optaget i 1977 – flere var fulgt efter, og således var der efterhånden blevet basis for en serapionsforening i byen. En sådan blev indstiftet den 1. september 1979 med et medlemstal på 14. Foreningen trivedes så godt, at man allerede året efter – den 20. marts 1980 – kunne udfærdige ansøgning til Storlogerådet om oprettelse af selvstændig loge i Viborg. Anmodningen blev imødekommet, og indvielsesdagen blev fastsat til den 25. oktober s. å. På et møde den 6. juni fandt man frem til det smukke navn: ”Wibergis”.

Med 15 brødre var der god plads på Missionshotellet, men som brodertallet steg, blev pladsen lidt for trang, og i 1990 flyttede man til Tinghallen. To år senere førte en kontakt til Frimurerordenen til, at man kunne leje sig ind i dens imponerende logebygning på Sønæsvej – en miniudgave af Marselisborg Slot.

https://map.krak.dk/?q=s%C3%B8n%C3%A6svej,+2a,+viborg


Andre loger i Region Midtjylland


Serapion logo

Sacro

Logemesteren byder velkommen. Logen Sacro blev indstiftet den 13. september 1980. Vi forener kammeratligt samvær med et højere formål: Serapionsordenen står for indsamling og fordeling af midler til trængende mennesker...
Læs mere
Serapion logo

Venia

Logemesteren byder velkommen. Den 22. oktober 1977 var 119 brødre taget til Holstebro for at være med til at indstifte en ny loge – den 23. loge under Serapions –...
Læs mere
Serapion logo

Clementia

Logemesteren byder velkommen: Logen Clementia Logen er stiftet den 10. oktober 1964.  I logen Clementia (navnet betyder mildhed), mødes vi hver torsdag kl. 19.oo fra september til maj måned. Normalt...
Læs mere
Serapion logo

Navitas

Logemesteren byder velkommen. 46 år efter, at Århuslogen – logen Sct. Stephan blev stiftet – netop på dagen den 10. marts 1951 – blev logen igen moder til en lille...
Læs mere
Serapion logo

Sct. Stephan

Logemesteren byder velkommen. Logen Sct. Stephan, der er stiftet 28. marts 1905, er den næstældste loge under Serapions-Ordenen. Sct. Stephan har gennem årene bidraget til Ordenens udbredelse i Danmark ved...
Læs mere
Copyright © 2018 · Serapion