Prismodtager 2004: Projekt for fattige børn i Riga

Modtager på vegne af Støtteforeningen: Hr. Allan Fisker

Allan Fisker har igennem flere år udført et fantastisk uegennyttigt arbejde med ind -samling af tøj og andre genstande til glæde for fattige børn i Letland.

Prismodtageren holdt en meget varm takketale, hvor han bl.a. beskrev sin egen person med de handicaps, som han har levet med i mange år. Som Allan Fisker udtalte: “Jeg er god til noget, du er god til noget. Sammen kan vi udrette meget, til glæde for andre.”

Ved hjælp af tøjindsamling støtter Allan Fisker et børnehjem i Riga med 5 ansatte.

Tøjet, som han samler ind med cykeltrailer, pakkes i kasser og sendes pr. skib til Riga, når der er nok kasser.

Der er dannet en forening med det mål for øje at skulle skaffe penge til forsendelserne. Det sker primært gennem medlemskontingenter og ved foredrag, Allan holder.

Prisen indstillet af: Logen Clementia, Århus

Copyright © 2017 · Serapion